VI Festival Internazionale Palermo Classica 2016
Photoediting di Attilio Taranto
Sofia Vasheruk Sofia Vasheruk
13.08.2016
Tchaikovsky - Saint-Saens - Bizet Tchaikovsky - Saint-Saens - Bizet
20.08.2016
Siestango Quartet Siestango Quartet
26.08.2016

VI Festival Internazionale Palermo Classica 2016
Photoediting di Attilio Taranto
Sofia Vasheruk Sofia Vasheruk
13.08.2016
Tchaikovsky - Saint-Saens - Bizet Tchaikovsky - Saint-Saens - Bizet
20.08.2016
Siestango Quartet Siestango Quartet
26.08.2016