Giugno
18
Giugno
19
Giugno
20
Giugno
21
Giugno
22
Giugno
23
Giugno
24
Giugno
25
Giugno
26
Giugno
27
Giugno
28
Giugno
29
Giugno
30
Luglio
01
Luglio
02

Concerto dell´Epifania

Concerto dell´Epifania
08 Gennaio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Krisztina Fejez

Concerto dell´Epifania
12 Gennaio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Melodie Zhao

Concerto dell´Epifania
21 Gennaio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Nadejda Tzanova

Concerto dell´Epifania
28 Gennaio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Anastasya Terenkova

Concerto dell´Epifania
04 Febbraio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Ulrich Murtfeld

Concerto dell´Epifania
18 Febbraio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Sofia Vasheruk

Concerto dell´Epifania
25 Febbraio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Marton Kiss

Concerto dell´Epifania
04 Marzo 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Jamina Gerl

Concerto dell´Epifania
11 Marzo 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Olga Stezhko

Concerto dell´Epifania
18 Marzo 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Sasha Grynyuk

Concerto dell´Epifania
25 Marzo 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Primavera Shima