Agosto
13
Agosto
14
Agosto
15
Agosto
16
Agosto
17
Agosto
18
Agosto
19
Agosto
20
Agosto
21
Agosto
22
Agosto
23
Agosto
24
Agosto
25
Agosto
26
Agosto
27

Concerto dell´Epifania

Concerto dell´Epifania
08 Gennaio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Krisztina Fejez

Concerto dell´Epifania
12 Gennaio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Melodie Zhao

Concerto dell´Epifania
21 Gennaio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Nadejda Tzanova

Concerto dell´Epifania
28 Gennaio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Anastasya Terenkova

Concerto dell´Epifania
04 Febbraio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Ulrich Murtfeld

Concerto dell´Epifania
18 Febbraio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Sofia Vasheruk

Concerto dell´Epifania
25 Febbraio 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Marton Kiss

Concerto dell´Epifania
04 Marzo 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Jamina Gerl

Concerto dell´Epifania
11 Marzo 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Olga Stezhko

Concerto dell´Epifania
18 Marzo 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Sasha Grynyuk

Concerto dell´Epifania
25 Marzo 2017
ore 19:30
Cha
Palermo


Piano

Primavera Shima